Göçmenlik tıp kliniği - CMIPQ'nun bir bölümü

Dikkat olmak

SAĞLIK VE HİZMETLERDE GÜVENLİĞİN ARTIRILMASI

Herkesin işi

İster kullanıcı, ister sevdiğiniz, ister ziyaretçi olun, riskli bir duruma veya kazaya tanık olduğunuzda derhal personele bilgi vermeniz çok önemlidir. Bir olayın veya kazanın raporlanması da dahil olmak üzere gerekli tedbirleri alacak olan personeldir.

Riskli bir durumdan bahsettiğimizde, örneğin ıslak bir zemin, çok sayıda kullanıcının hareket ettiği darmadağın bir koridor, arızalı ekipman vb. görerek tanımladığınız düşme riskinden bahsediyoruz.

Aslına bakılırsa, kuruluşumuzun “risk yönetimi” olarak adlandırdığı ve sağlık bakımı ve hizmetlerinin sunumunda güvenliğin artırılması konusunda işbirliğiniz çok önemlidir.

Risk yönetimi

CMIPQ’da olay veya kaza raporlarının analizi, topluma sunulan bakım ve hizmetlerin sürekli olarak iyileştirilmesini mümkün kılar. Bu analiz, diğer olayları veya kazaları önlemek için somut önlemler uygulamamıza olanak tanır.

Olay veya kaza raporu

Bir olayın veya kazanın bildirilmesi Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında bir zorunluluktur. Bu yasa, kullanıcı güvenliğini teşvik etmeyi ve bunun sonucunda kullanıcılara sağlanan bakım ve hizmetlerin kalitesinin sürekli iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

Olay nedir?

Tehlike oluşturabilecek ancak kullanıcıyı etkilemeyen riskli durum (örnek: su hasarı, cam kırılması vb.)

Kaza nedir?

Kullanıcıyı doğrudan etkileyen, sonuçları olsun veya olmasın durum (örnek: ilaçla ilgili hata, kullanıcının düşmesi vb.)

Bir kazanın kullanıcıya açıklanması

Kullanıcının bildiği veya bilmediği bir kazanın ardından açıklama yapılabilir. Kullanıcıya veya sevdiklerine sözlü olarak sunulur ve kaza ile ilgili tüm bilgileri ve bir daha yaşanmaması için alınan önleyici tedbirleri içerir.

CMIPQ olarak, kalitelerine katkıda bulunan bakım ve hizmetlerin güvenliğini artırmak için dikkatinize ve işbirliğinize güveniyoruz.