Clinica medicală pentru imigrare - O divizie a CMIPQ

Atenție

ÎMBUNĂTĂȚIREA SIGURANȚEI ÎN INGRIJIREA SĂNĂTĂȚII ȘI SERVICII

Afacerea tuturor

Indiferent dacă sunteți utilizator, apartinator sau vizitator, dacă asistați la o situație riscantă sau la un accident, este foarte important să informați imediat personalul. Personalul este cel care va lua măsurile necesare, inclusiv raportarea unui incident sau accident.

Când vorbim despre o situație riscantă, vorbim, de exemplu, despre un risc de cădere pe care îl identifici văzând o podea udă, un coridor aglomerat în care se mișcă mulți utilizatori, echipamente defecte etc.

De fapt, colaborarea dumneavoastră este esențială în ceea ce unitatea noastră numește „managementul riscurilor” și îmbunătățirea siguranței în furnizarea de îngrijiri și servicii de sănătate.

Managementul riscurilor

La CMIPQ, analiza rapoartelor de incident sau accident fac posibilă îmbunătățirea continuă a îngrijirii și serviciilor oferite populației. Această analiză ne permite să implementăm măsuri concrete pentru prevenirea altor incidente sau accidente.

Raport de incident sau accident

Raportarea unui incident sau accident este o obligație conform Legii privind serviciile de sănătate și serviciile sociale. Această lege are ca scop promovarea siguranței utilizatorilor și, în consecință, îmbunătățirea continuă a calității îngrijirii și serviciilor oferite utilizatorilor.

Ce este un incident?

Situație riscantă care poate prezenta un pericol, dar care nu afectează utilizatorul (exemple: daune cauzate de apă, geam spart etc.)

Ce este un accident?

Situație care afectează direct utilizatorul, cu sau fără consecințe pentru acesta (exemple: eroare legată de medicație, căderea unui utilizator etc.)

Relatarea unui accident către utilizator

În urma unui accident cunoscut sau necunoscut utilizatorului, poate exista o dezvăluire. Acesta este furnizat verbal utilizatorului sau apropiatilor și conține toate informațiile referitoare la accident și măsurile preventive luate pentru a preveni repetarea acestuia.

La CMIPQ ne bazăm pe vigilența și colaborarea dumneavoastră pentru a îmbunătăți siguranța îngrijirilor și a serviciilor care contribuie la calitatea acestora